دفتر کار مجازی

 

بسیاری از شرکت های نوپا باتوجه به هزینه های بالای اجاره مکان ، کارمند  ، استفاده از تلفن های مجازی ، فکس مجازی ، وب سایت ، اتصال سایت به تلفن مجازی ، اتصال وب سایت به پنل SMS به کسب و کار مجازی روی  آوردند که به عنوان یک ایده نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه ها و بهبود وضعیت کسب و کار شرکت های تجاری داشته است . در ادامه به تفسير چگونگي  ايجاد عملي آن ميپردازيم :

 

دریافت تلفن مجازی : خرید این گونه خطها از امور مشترکین هر مخابرات امکان پذیر است ، این طرح را مخابرات ،  بیسفون نامیده که همان VOIP  می باشد بااین تفاوت که شامل نام کاربری و پسوردی است که در یک نرم افزار سِت میشود و میتوان با استفاده از آن ، از طریق اینترنت تماس تلفنی گرفت. باخرید یک سیستم کامپیوتری میتوان از آن به عنوان منشی تلفنی شرکت ، فکس مجازی  ، اتصال سایت به تلفن مجازی شرکت و... بهره برد.